26/03/2024_Πρόκληση συμμετοχής φοιτητών στην Ημερίδα με τίτλο: “Συνεργασία για το Πράσινο Αύριο: Ενεργοποιώντας Δίκτυα για Αναδάσωση και Κλιματική Δράση”


Πρόσκληση συμμετοχής φοιτητών στην Ημερίδα της AHEPA Hellas