21/02/2024_ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ