11/10/2023_Παράταση για την υποβολή αίτησης σίτισης από τους/τις φοιτητές/τριες του ΔΠΘ. που φοιτούν στο β΄ έτος έως επί πτυχίω


Παράταση για την υποβολή αίτησης σίτισης από τους