03/10/2023_2-10-2023 Παράταση της διαδικασίας ολοκλήρωσης εγγραφών (2ο στάδιο) πρωτοετών στο Δ.Π.Θ. έως και Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 (ώρα 23:59)


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)