11/09/2023_Εξετάσεις των φοιτητών/τριών του ΔΠΘ που προέρχονται από πληγείσες περιοχές.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ_ΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ