03/07/2023_Ανακοίνωση για τη Συμπλήρωση των Απογραφικών (Δελτίων) Εισόδου στο σύστημα Practis από όλους τους ασκούμενους επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης


Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση – Συμπλήρωση Απογραφικών εισόδου στο σύστημα PractIS