24/05/2023_ Πρόγραμμα Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. Ελληνογαλλικής συνεργασίας για μεταπτυχιακές σπουδές Μaster 2 στην Γαλλία για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024


Yποτροφίες Ελληνογαλλικής συνεργασίας Μaster 2_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ.pdf

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ελληνογαλλική-2023-2024