24/05/2023_Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης


2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ_ΕΔΙΠ _ ΕΤΕΠ_ΓΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (1) (1).pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΔΙ.Π

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Τ.Ε.Π