18/05/2023_ Πρώτος διαγωνισμός καινοτομίας του Κόμβου Καινοτομίας του ΔΠΘ


DUTH-Challenge-Ανακοίνωση