03/05/2023_Ενημέρωση για διεξαγωγή επιμορφωτικού προγράμματος για τους φοιτητές του ΔΠΘ


Ενημέρωση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΜΟΔΙΠ_Φοιτητές-signed