02/05/2023_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π.,Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 1-9-2023 ΕΩΣ 31-8-2024


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ε.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π. Ε.Τ.Ε.Π.pdf