28/04/2023_Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΕΤΕΠ του ΔΠΘ και των αναπληρωτών τους στη Σύγκλητο


Διενέργεια εκλογών.pdf