06/03/2023_Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΜΕΡΩΝ 2023-24.pdf