30/11/2022_1η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023


1η Ενημέρωση για την Πρακτική Άσκηση περιόδου 2023