27/07/2022_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (27/07/2022)


Ανακοίνωση για την παραλαβή των υπογεγραμμένων συμβάσεων 27_7_2022