05/07/2022_ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΙΚΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΄΄ΦΑΝΗ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ΄΄


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΨΨΘΤ46ΜΤΛΗ-03Π_Προκήρυξη_Σαριγιάννη_22-23