30/06/2022_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2021-2022


ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2021-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΠΘ

2022_06_27_Εγκύκλιος για στεγαστικό φοιτητικό επίδομα 2021-2022