18/03/2022_Πίνακας επιλεγέντων υποψηφίων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Περιόδου Ιουλίου- Αυγούστου 2022 του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ (Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης)


2022_3-18_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ_με κριτήρια-signed-signed.pdf