17/12/2021_ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.ΕΠ. στη Συνέλευση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης