09/11/2021_ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ DEMOCRITUS INDUSTRIAL ROBOTICS


ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ DIR