09/11/2021_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ ΑΠΟ ΙΚΥ


1-11-2021 Ανακοίνωση Προγράμματος Ενίσχυσης και Επιβράβευσης Συμμετοχής Φοιτητών Ελληνικών ΑΕ»

ΦΕΚ_5021_Β_29-10-21