07/09/2021_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ_ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΩΝ PractIS ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ


Ανακοίνωση Πρακτικής Άσκησης για βεβαιώσεις και αξιολόγηση απο φορείς