30/08/2021_ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ Ή ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΕ ΑΕΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΥΤΣΟΥ