14/07/2021_Αλληλοδιδακτική Θεματική Ομάδα Εργασίας «Ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στα ΠΠΣ του ΔΠΘ»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_θέμα8