23/06/2021_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥΣ


Ανακοίνωση για την δήλωση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ των ασκούμενων από τους φορείς τους