12/04/2021_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ


Αίτηση-υποψηφιότητας-προς-ΕΛΚΕ-ΔΠΘ-Πρόσκλησης-13894-08.04

9ΙΥΘ46ΨΖΥ1-Π3Γ

69ΥΞ46ΨΖΥ1-445