16/02/2021_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PractIS


Διαδικασία επιλογής φορέα πρακτικής άσκησης στο σύστημα PractIS