15/02/2021_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ,1.ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤ. ΟΙΚ.,2.ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ


Ανακοίνωση για τα μαθήματα_Παπαευαγγέλου