08/02/2021_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2021


Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του ΔΠΘ_Προσωρινός Κατάλογος_2021