29/10/2020_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ


ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟ Α ΕΤΟΣ 2020-2021 (1 ΕΤΟΣ)

Διαδικασία Παραλαβής ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-