08/10/2020_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.(ΑΠΟ Β΄ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟ)


Ορθή Επανάληψη_ Ανακοίνωση_υποβολή δικαιολογητικών σίτισης από φοιτητές Β΄ έτους έως πτυχίο