05/06/2020_ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ_ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2020


Σημαντική Ανακοίνωση για την πρακτική άσκηση – Συμβάσεις 2020