12.04.2020_ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020)


Τελικός Κατάλογος Δικαιούχων Πρακτικής Άσκησης_Τμ Αγροτικής Ανάπτυξης 2020