03.04.2020_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020)     Προσωρινός κατάλογος φοιτητών για πρακτική 2020