03/03/2020_ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020


Σίτιση Φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2020         ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΕΚ 1965-18-06-2012            Τηλέφωνα Επικοινωνίας ΔΠΘ-1           Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων-1         Δείγμα Εντύπου Σίτισης-1