ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΜΜ


Ενημέρωση φοιτητών ΑΕΙ σχετικά με την υποχρεωτική ανανέωση του προσωπικού δικαιώματος μειωμένης μετακίνησης με τα ΜΜΜ του ΟΑΣΑ

ΩΡΑΡΙΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΩΝ – ΣΤΑ

640_ΠΡ-ΔΣ