30/09/2019_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΧΘΡΟΙ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ & ΑΚΑΡΟΛΟΓΙΑ-ΝΗΜΑΤΟΔΩΛΟΓΙΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΧΘΡΟΙ ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΡΟΛΟΓΙΑ-ΝΗΜΑΤΟΔΩΛΟΓΙΑ