13/09/2019_ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ


ΕΞΕ – 140116 – 2019 – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ-converted_signed.pdf