11/06/2019_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ κας ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΟΛΓΑΣ


Πρόσκληση σε υποστήριξη Μεταπτ. Διατριβής κας Όλγας Πεχλιβάνη…