12/04/2019_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ_ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018_ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ


ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΑΔΑ.                       ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΑΔΑ.