ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019)


Προσωρινή Κατάσταση Δικαιούχων Πρακτικής Άσκησης_Τμ Αγροτικής Ανάπτυξης 2019                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ