ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤ. 2016-2017


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 2016-2017.