Πρόγραμμα Σπουδών


Μαθήματα Κορμού

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

5ο Εξάμηνο

Μαθήματα Επιλογής – Ομάδα Α

Μαθήματα Επιλογής – Ομάδα B

 

Μαθήματα Κατευθύνσεων

 

Α. Διαχείριση Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος

6ο Εξάμηνο

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

9ο Εξάμηνο

10ο Εξάμηνο

Μαθήματα επιλογής – Ομάδα Α

Μαθήματα επιλογής – Ομάδα Β

 

Β. Αγροτική Οικονομία και Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων

6ο Εξάμηνο

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

9ο Εξάμηνο

10ο Εξάμηνο

Μαθήματα επιλογής –  Ομάδα Α

Μαθήματα επιλογής – Ομάδα Β

 

Γ. Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων

6ο Εξάμηνο

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

9ο Εξάμηνο

10ο Εξάμηνο

Μαθήματα επιλογής –  Ομαδάς Α

Μαθήματα επιλογής –  Ομάδα Β