Λίστα Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων


ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Erasmus+ 2019/2020

Πανεπιστήμιο Iστοσελίδα Διάρκεια Διμερούς Συμφωνίας Κύκλος Σπουδών Κινητικότητα Φοιτητών
CY LIMASSO02 – Cyprus University of Technology www.cut.ac.cy 2014-2020 1ος 2×4 μήνες
P ACORES01 -Universadade dos Açores www.uac.pt/ 2014-2020 1ος, 2ος 2*x5 μήνες
TR ADANA01 – Çukurova Üniversitesi www.cu.edu.tr 2014-2020 1ος, 2ος , 3ος 3*x4 μήνες
TR TEKIRDA01 – Namik Kemal Üniversitesi www.nku.edu.tr/ 2014-2020 1ος, 2ος , 3ος 3*x5 μήνες
PL LUBLIN01 – Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej (Maria Curie-Sklodowska University in Lublin) www.umcs.pl 2014-2020 1ος, 2ος , 3ος 2*x5 μήνες
PL RZESZOW02 – Uniwersytet Rzeszowski (University of Rzeszow) www.ur.edu.pl/en 2014-2020 1ος, 2ος , 3ος 3*x4 μήνες
RO BUCURES09 – Universitatea din Bucuresti (University of Bucharest) www.unibuc.ro 2014-2020 1ος 2×5 μήνες
RO CLUJNAP04 – Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca (University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj Napoca) www.usamvcluj.ro 2014-2020 1ος 2×5 μήνες
RO CRAIOVA01 – Universitatea din Craiova (University of Craiova) www.ucv.ro 2014-2020 1ος, 2ος , 3ος 2*x5 μήνες
BG PLOVDIV01 – Agricultural University – Plovdiv www.au-plovdiv.bg 2015-2020 1ος 1x5 μήνες
I PADOVA01 – Università degli Studi di Padova www.unipd.it 2015-2020 1ος, 2ος 2*x5 μήνες
I PALERMO01 – Università degli Studi di Palermo www.unipa.it 2016-2020 1ος, 2ος, 3ος 2*x5 μήνες
I TORINO01 – Università degli Studi di Torino www.unito.it 2015-2021 1ος, 2ος, 3ος 2*x5 μήνες
CZ BRNO02 – Mendel University in Brno (Mendelova Univerzita v Brně) www. mendelu.cz

 

2017-2020 1ος, 2ος 2*x5 μήνες
CZ CESKE01-University of South Bohemia in České Budějovice www.prf.jcu.cz/en 2015-2020 1ος, 2ος 2*x5 μήνες
F MONTPEL10 – Montpellier SupAgro www.supagro.fr 2015-2021 2ος , 3ος 2*x5 μήνες
F LILLE02 – Université Lille 2 – Droit et Santé www.univ-lille2.fr 2017-2021 1ος, 2ος , 3ος 1*x5 μήνες
A WIEN03 -University of Natural Resources and Life Sciences www.boku.ac.at 2014-2020 1ος, 2ος 2*x5 μήνες
E CASTELL01 – Universitat Jaume I www.uji.es 2014-2021 1ος 3x9 μήνες
E MADRID05 – Univesidad Politecnica de Madrid (Technical University of Madrid) www.upm.es

 

2016-2021 1ος, 2ος , 3ος 2*x10 μήνες
E MURCIA04 – Technical University of Cartagena www.upct.es 2014-2020 1ος 1x5 μήνες
HU GODOLLO01 – Szent István Egyetem (Szent István University) www.szie.hu 2014-2021 1ος

2ος

2*x 4 μήνες

2*x 4 μήνες

HU SZEGED01 – Szegedi Tudományegyetem (University of Szeged) www.u-szeged.hu 2014-2021 1ος 2x5 μήνες
NL AMSTERD01 – Universiteit van Amsterdam (UvA) www.uva.nl 2014-2020 1ος, 2ος , 3ος 1*x5 μήνες
D BERLIN01 – Freie Universität Berlin www.fu-berlin.de 2014-2020 1ος, 2ος , 3ος 1*x10 μήνες
MT MALTA01 – University of Malta www.um.edu.mt 2015-2021 1ος, 2ος , 3ος 2*x5 μήνες