Κατευθύνσεις ΠΠΣ


Κατευθύνσεις Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Μετά τα πρώτα πέντε (5) εξάμηνα του Κορμού, οι φοιτητές επιλέγουν την Κατεύθυνση Σπουδών που θα ακολουθήσουν για τα επόμενα πέντε (5)εξάμηνα.

Στο Τμήμα λειτουργούν σήμερα τρεις θεσμοθετημένες κατευθύνσεις:

  • Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος
  • Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων
  • Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων