Ανθοκομία


  1. ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ 7
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ B0033 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5o
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
5 5
 
 
 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ)

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

OXI
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://eclass.duth.gr/courses/OPE01174/
  1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

· θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στην επιστήμη και τις καλλιεργητικές τεχνικές των κυριότερων ανθοκομικών ειδών που παράγονται στην Ελλάδα, και

·  θα μπορούν να αναγνωρίσουν τα κυριότερα ανθοκομικά είδη.

Γενικές Ικανότητες
·   Αυτόνομη Εργασία

·   Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

·   Προαγωγή της επαγωγικής σκέψης

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1.     Περιβαλλοντικές συνθήκες στην επιχειρηματική καλλιέργεια ανθοκομικών φυτών (Ένταση, διάρκεια και ποιότητα φωτός, Θερμοκρασία, Σχετική Υγρασία, Διοξείδιο του άνθρακα)

2.     Υπαίθρια και υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Τριαντάφυλλου

3.     Υπαίθρια και υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Γαρίφαλου

4.     Υπαίθρια και υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Χρυσάνθεμου

5.     Υπαίθρια και υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Ζέρμπερας

6.     Υπαίθρια και υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Γλαδίολου

7.     Υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Λίλιουμ

8.     Υπαίθρια και υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Γυψοφίλης

9.     Υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Ποϊνσέτιας

10.  Υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Γαρδένιας

11.  Υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Αζαλέας

12.  Υπό κάλυψη επιχειρηματική καλλιέργεια Κυκλάμινου

Για κάθε ανθοκομικό είδος εξετάζονται: Καταγωγή και εξάπλωση, Βοτανική ταξινόμηση και Βοτανικά χαρακτηριστικά, Κλιματικές και εδαφικές συνθήκες, Πολλαπλασιασμός, Ποικιλίες, Καλλιεργητικές τεχνικές, Συγκομιδή, Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί και Συντήρηση

13.   Χειρισμοί διατήρησης δρεπτών ανθέων και φυλλωμάτων (Αποξήρανση, σταθεροποίηση)

  1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Ασκήσεις Πεδίου 26
Ομαδική εργασία 15
Αυτοτελής Μελέτη 45
Σύνολο Μαθήματος 125
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η αξιολόγηση των φοιτητών /τριών γίνεται με γραπτές εξετάσεις στη θεωρία και το εργαστήριο του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου.

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου περιλαμβάνουν τον αγενή πολλαπλασιασμό των ανθοκομικών ειδών, τα εδαφικά υποστρώματα, και το κλάδεμα της τριανταφυλλιάς.

  1. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Επιλεγμένα Συγγράμματα στο σύστημα Εύδοξος

  • Βιβλίο [94692454]: Γενική Ανθοκομία, Δημήτριος Σάββας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [77120344]: Ανθοκομία – Καλλιέργεια και Μετασυλλεκτική Διαχείριση Ανθέων και Φυλλωμάτων, Αναστάσιος Δάρρας Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [1947]: Φυτά Εσωτερικών Χώρων, Γεωργακοπούλου-Βογιατζή Χρ. Λεπτομέρειες

Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές θα είναι διαθέσιμες στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 

 

Παράρτημα_Ανθοκομία_Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης