Όνομα/Name: Καρελάκης Χρήστος / Karelakis Christos
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/Professor
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/Department of Agricultural Development
Ειδικότητα/Specialties: Αγροτική Πολιτική/Agricultural Policy
Τηλέφωνο/Phone: 25520 41110

Βιογραφικό/Faculty Bio

Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), στο αντικείμενο της Αγροτικής Πολιτικής. Οι σπουδές μου περιλαμβάνουν πτυχίο στην Αγροτική Οικονομία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), μεταπτυχιακό στο International Agricultural and Food Marketing από το Πανεπιστήμιο Newcastle upon Tyne, και διδακτορικό στην Αγροτική Οικονομία από το ΑΠΘ. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα αγροτικής πολιτικής, αγροτικής ανάπτυξης, διεθνούς εμπορίο, διοίκησης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων και διαχείριση εξαγωγών – εισαγωγών. με δημοσιευμένο έργο σε έγκυρα διεθνή περιοδικά όπως: Agribusiness an International Journal, Fisheries Research, Agronomy for Sustainable Development, Land Use Policy, New Medit, Journal of Cleaner Production, Energy Policy, Agricultural Systems, European Planning Studies and Annals of Operational Research. Επιπλέον έχω συμμετοχή, ως ερευνητής σε διεθνή και εγχώρια ερευνητικά προγράμματα ενώ έχω συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό διεθνών συνεδρίων. Διδάσκω τα μαθήματα (προπτυχιακό επίπεδο) Διεθνές Εμπόριο Γεωργικών Προϊόντων, Αγροτική Οικονομική Ανάπτυξη – Θεωρία και Πολιτική, Αγροτική Πολιτική και Οικονομική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, ενώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα Διεθνές Εμπόριο και Πολιτική, και Μέθοδοι Επιχειρηματικής Έρευνας

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ECO0018 ECO0018 Αγροτική Οικονομική Ανάπτυξη: Θεωρία και Πολιτική Αίθουσα Αγροτικής Οικονομίας 5
ECO0011 ECO0011 Αγροτική Πολιτική Αίθουσα Αγροτικής Οικονομίας 5 No
ECO0016 ECO0016 Διεθνές Εμπόριο Γεωργικών Προϊόντων Αίθουσα Αγροτικής Οικονομίας 5
PEC03 PEC03 Διεθνές Εμπόριο και Πολιτική Αίθουσα Αγροτικής Οικονομίας Τετάρτη 15.00-18.00 7.5 Όχι
ECO1016 Ειδικά θέματα γεωργικών εφαρμογών Αίθουσα Αγροτικής Οικονομίας 5 Όχι
PEC06 PEC06 Μέθοδοι και Εφαρμογές Επιχειρηματικής Έρευνας Αίθουσα Αγροτικής Οικονομίας 7.5 Νο
ECO1009 ECO1009 Οικονομική Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Αίθουσα Αγροτικής Οικονομίας 5 No