16/01/2023_ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΠΘ


Οδηγίες Κατάθεσης Εργασιών στις Βιβλιοθήκες του Δ.Π.Θ. (1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ και ΕΣΩΦΥΛΛΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ