07.12.2020_ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021


Χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την Πρακτική Άσκηση έως την έναρξη των αιτήσεων

Παρουσιαση_Ημερίδας_Πρακτικής_2020 (με επισημάνσεις απο ΕΥ Τμήματος)

student_manual