Τομείς & Εργαστήρια


Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης υποστηρίζει έξι Τομείς και δεκαεννέα Εργαστήρια (ΦΕΚ 264/31-10-02, ΦΕΚ 653/16-05-05 και ΦΕΚ 1031/25-07-03). Ο Τομέας συντονίζει τα γνωστικά αντικείμενα που ανήκουν σ’ αυτόν.

Τομέας Α: Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής

1. Εργαστήριο Γεωργίας

2. Εργαστήριο Δενδροκομίας – Κηπευτικών – Ανθοκομίας

3. Εργαστήριο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών και Φυσιολογίας

Τομέας Β: Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος

1. Εργαστήριο Φαρμακολογίας και Οικοτοξικολογίας

2. Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας

3. Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας και Ζωολογίας

Τομέας Γ: Διαχείρισης Ζωικής Παραγωγής

1. Εργαστήριο Ζωοτεχνίας

2. Εργαστήριο Υδροβιολογίας

3. Εργαστήριο Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας

Τομέας Δ: Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων

1. Εργαστήριο Γεωργικής Οικονομίας

2. Εργαστήριο Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ

3. Εργαστήριο Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών

4. Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής Στατιστικής και Πληροφορικής

Τομέας Ε: Διαχείρισης Αγροτικών και Φυσικών Πόρων

1. Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία)

2. Εργαστήριο Υδραυλικής

3. Εργαστήριο Γεωργικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού

Τομέας ΣΤ: Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

1. Εργαστήριο Επεξεργασίας Τροφίμων

2. Εργαστήριο Χημείας και Βιοχημείας

3. Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής